دوره کودکان

P

S

C

دوره کودکان در موسسه زبان انگلیسی سیمین یک دوره‌ چهارساله است که زبان آموزان به‌تناسب پیشینه زبان‌آموزی خود در یکی از ترم‌های شانزده‌گانه این دوره قرار می‌گیرند.

در این دوره بر هر چهار مهارت (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) تمرکز می‌شود و زبان آموزان از همان ابتدا فعالیت‌های آموزشی رسمی یادگیری زبان را در محیطی شاد و مبتنی بر احترام انجام می‌دهند.

کودکان ده‌ساله بدون هیچ‌گونه تجربه زبان‌آموزی وارد ترم اول این دوره چهارساله می‌شوند.

کودکانی که دوره مادر و کودک یا دوره اکتسابی را به‌پایان رسانده‌اند نیز وارد ترم اول این دوره می‌شوند. اما ازآنجایی‌که سطح و میزان آشنایی آن‌ها با جنبه‌های شفاهی زبان بسیار خوب می‌باشد در کلاس‌های مجزا ساماندهی می‌شوند.