دوره واسط

T

R

C

دوره واسط یک دوره دوساله (هشت ترم) است که به‌عنوان پلی میان دوره نوجوانان/کودکان و دوره بزرگ‌سالان عمل می‌کند.

فلسفه وجودی دوره واسط این است که کتاب‌های دوره بزرگ‌سالان از لحاظ مفهومی و محتوایی برای افراد بزرگ‌سال مناسب است و برای نوجوان جذابیت و کششی بایسته را ندارد.

اگرچه نوجوانانی که دوره‌های کودک و نوجوان را به‌پایان برده‌اند از لحاظ دانش و مهارت زبانی آمادگی ورود به دوره بزرگ‌سال را دارند، از لحاظ شناختی، ذهنی و علایق آماده مطالعه مفاهیم کتب سطح بزرگ‌سال نیستند.

بنابراین موسسه زبان انگلیسی سیمین با تکیه‌بر تجربه بیست‌وپنج‌ساله خود اقدام به طراحی دوره واسط نموده است که در آن سطح دشواری زبان به‌اندازه‌ای است که تقریباً با سطح بزرگ‌سالان برابری می‌کند اما موضوعات و محتوای دوره نوجوان پسند است.

این دوره دوساله شکاف میان‌دوره نوجوانان و بزرگ‌سالان را به نحو شایسته و پسندیده‌ای پر می‌کند و افرادی که دوره واسط را می‌گذرانند هم به لحاظ شناختی و عاطفی و هم به لحاظ زبان و مهارتی آمادگی صددرصدی برای دوره بزرگ‌سال پیدا می‌کنند.

این دوره به همه چهار مهارت (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) می‌پردازد و ارتباط محور است.