آمادگی تافل

TOEFL

کسانی که نیاز به گذراندن آزمون تافل IBT دارند می‌توانند در دوره‌های آمادگی آزمون مذکور در موسسه سیمین ساری شرکت نمایند.

این دوره برای کسانی که دوره‌های زبان انگلیسی را تا سطح بالاتر از حد میانی (Upper-Intermediate) گذرانده‌اند در دو ترم بیست جلسه‌ای (مجموعاً چهل جلسه) قابل تحقق است.

چنانچه متقاضیان از نظر سطح زبانی نیاز به تقویت داشته باشند به‌تناسب نیازشان که از طریق آزمون تعیین سطح مشخص می‌شود ترم‌های بیشتری را در قالب دوره پیش تافل می‌گذرانند.

مدرسین این دوره از اساتید کارآزموده و خوش‌نام موسسه می‌باشند که با سابقه درخشان در این حوزه صلاحیت خود را به اثبات رسانده‌اند.